Ook ZP'ers kunnen bijdragen

 aan een betere wereld

over Happy Planet Professionals

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Nectar Marketing streeft naar een zo groot mogelijke positieve en een zo klein mogelijke negatieve impact op natuur, milieu en samenleving. Van mij als zelfstandig professional is de impact misschien niet groot, maar met ongeveer 1 miljoen zelfstandig professionals zijn we 15 keer groter dan de grootste werkgever van Nederland. Samen kunnen we dus echt het verschil maken. Daarom heb ik samen met negen andere ondernemers Happy Planet Professionals opgericht. 


Vanaf 2018 ga ik een versnelling aanbrengen in mijn bijdrage aan een mooiere wereld, door mijn kernactiviteiten te richten op de versnelling van klimaatoplossingen. Mijn MVO bijdrage

Dit is, los van mijn kernactiviteiten, mijn bijdrage:

 • Ik onderschrijf de integriteitscode van het NIMA, het Nederlands Instituut voor Marketing en heb heb het NIMA integriteitsexamen afgelegd (zie logo hierboven);
 • ik heb een privacybeleid opgesteld (zie hieronder);
 • ik heb een bedrijfsrekening bij de Triodosbank;
 • ik heb een pensioenvoorziening afgesloten bij Bright Pensioen, dat alleen duurzaam belegt en in handen is van alle deelnemers;
 • ik heb mijn laptop in bruikleen via Recover-E;
 • ik reis met het openbaar vervoer en de fiets, alleen bij hoge uitzondering met de auto;
 • ik werk vrijwel volledig papierloos. Ik print alleen als het echt niet anders kan;
 • Ik ben in 2017 overgestapt op Fairphone, de eerste ethische, modulaire smartphone;
 • Ik doe mijn boekhouding sinds 2017 in Informer, een bedrijf met een aansprekend MVO beleid.  

 • Ik betaal mijn leveranciers binnen de door hen aangegeven betalingstermijn;
 • ik gebruik de duurzame zoekmachine Ecosia voor mijn zoekopdrachten;
 • ik zet mij in voor bescherming van de honingbij, zie hieronder;
 • ik zet mijn expertise buiten werktijd in voor een groen en sociaal Zeist;
 • Ik heb Happy Planet Professionals opgericht, een MVO beweging voor zelfstandig professionals;
 • Ik koop mijn diensten waar mogelijk in bij de hierbij aangesloten professionals, Fiducie voor mijn boekhouding, Loof Ontwerp voor mijn vormgeving, No Dots voor mijn webhosting, ProAppNest voor applicatie-ontwikkeling.
 • Ik ondersteun het Climate Reality Project van Al Gore communicatief en met een donatie.
 • ik blijf zoeken naar mogelijkheden om mijn positieve impact verder te vergroten;

Happy Planet Professionals

Op 23 september 2016 heb ik samen met negen andere ondernemers Happy Planet Professionals opgericht, een MVO beweging voor zelfstandige professionals. Ben je ook zelfstandig en wil je meer doen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, meld je dan aan.

De 10 oprichters van Happy Planet Professionals

Nectar Marketing zet zich in voor de honingbij

Het gaat niet goed met de honingbij. En dat is slecht nieuws voor ons allemaal, want dat kleine beestje speelt een belangrijke rol in ons ecosysteem. Zonder bijen komt een groot deel van onze voedselproductie in gevaar. Met mijn bedrijf Nectar Marketing gebruik ik de metafoor van de bloemetjes en de bijtjes om uit te leggen dat je met de juiste nectar precies jouw doelgroep kunt verleiden. Logisch dus dat de bedreiging van de honingbij mij aan het hart gaat en dat ik graag wat bijdraag aan bescherming van de honingbij, financieel en promotioneel. ik heb daarom het Convenant bij-vriendelijk handelen ondertekend en steun de Bijenstichting.

Op dinsdag 2 februari 2016 mocht ik de Global Goals Gong luiden voor bescherming van onze leefomgeving, in het bijzonder de honingbij, en steun aan de bijenstichting:

Tijdens Earth Day op 22 april heb ik bloemzaad voor bijen beschikbaar gesteld voor de Allegrotuin in Zeist:

Een week later voor twee locaties in Kerckebosch, Zeist. De wethouders Fluitman en Luca hebben het bloemzaad persoonlijk gezaaid:

Wat kun jij doen om de honingbij te beschermen?

Teken ook het convenant bij-vriendelijk handelen

Bestel een bijenpakket via Greenpeace

Adopteer een bijenvolk

Privacybeleid

Nectar Marketing maakt gebruik van analyseprogramma’s om de website te optimaliseren voor bezoekers. Deze programma’s (Google Analytics en Simply Leads) plaatsen cookies op uw computer. Aan de hand van deze cookies kan ik zien wat bezoekers op mijn website lezen en hoe lang, en hoe vaak ze terugkomen. Ik kan niet zien wie mijn website bezoekt. In een aantal gevallen, als het IP-adres openbaar bekend is, kan ik wel zien welk bedrijf mijn website bezoekt, maar dit is nooit te herleiden tot een persoon.

Voor deze cookies is volgens de nieuwe Telecommunicatiewet geen toestemming vooraf meer nodig, wel een informatieplicht. Als u desondanks geen prijs stelt op de cookies, kunt u deze na afloop wissen.