Bied jouw team de 

randvoorwaarden voor succes

Voor de teammanager

Teammanager, herken jij één van deze situaties?

“Elk jaar maken wij weer een verkoopplan en daar beginnen we dan enthousiast aan. Maar na een paar weken zitten de trekkers vol in het werk en zakt het project in de benen.”
“Mijn teamleden hebben allemaal een verkooptraining gevolgd en ook een LinkedIn cursus. Maar er verandert helemaal niets. Ze zeggen dat ze er niet aan toe komen.”
“We willen groeien en dat kan ook, want er is voldoende vraag. Maar we komen er niet aan toe om nieuwe mensen te werven en in te werken.”

Dan is het tijd voor een aanpak die rekening houdt met de dynamiek van een professionele dienstverlener. Die optimaal gebruik maakt van de restcapaciteit die er ondanks alles altijd is.

"Hoe krijg ik mijn professionals aan het bloggen?"

Als professionele dienstverlener wil je dat potentiële klanten jou op internet kunnen vinden als ze op zoek zijn naar jullie expertise. Contentmarketing (het gratis delen van relevante kennis) is daarvoor de geëigende methode. Veel professionele dienstverleners vragen hun medewerkers om te gaan bloggen en bieden hiervoor ook een training aan. En al gauw blijkt dat de contentmarketing toch niet van de grond komt. In dit webinar leg ik uit hoe dat komt en wat je daaraan kunt doen.

Benut de ‘frictie-capaciteit’ met Nectar Scrum Light

In een team van professionals gaat de klant altijd voor. En dat is ook goed, de klant geeft je team immers het bestaansrecht. Jouw eerste zorg en verantwoordelijkheid is om het percentage opdrachtgebonden werk op peil te houden. Tegelijkertijd heeft die primaire focus op het bezettingspercentage ook een nadeel. Want ambitieuze plannen om nieuwe markten te betreden, nieuwe diensten te promoten of key accounts nog beter te bedienen, kunnen daardoor in het gedrang komen. Als de trekkers van jullie ambitieuze plan vol in het werk zitten, zakt het project in de benen.

Dat kan anders. In ieder team, hoe drukbezet ook, is er altijd ‘frictie-capaciteit’. De één heeft tussen twee opdrachten twee weken geen werk, de tweede heeft een opdracht voor vier dagen, de derde is in afwachting van het akkoord op een grote offerte. Stel nu dat je die tijd slim zou besteden aan de uitvoering van je ambitieuze plan?


Met behulp van methodieken van Agile en Scrum heb ik een werkwijze ontwikkeld, die de frictie-capaciteit in teams van professionals optimaal benut. Deze werkwijze start met een ontwerpsessie, gevolgd door maandelijkse sprints met steeds wisselende teams. Bijkomend voordeel is dat het hele team zich voor het plan verantwoordelijk gaat voelen. Ik noem dit de Nectar Scrum Light aanpak.


 De opdrachtgever, bij wie ik deze aanpak voor het eerst toepas, ervaart dat hij in de eerste maand al meer plannen gerealiseerd heeft, dan in een half jaar daarvoor. En de betrokkenheid van het team is groter. 

Scrumboard

4F: de randvoorwaarden voor een succesvol team

Professionals zijn meestal verantwoordelijk voor het werven van hun eigen opdrachten. Dat hebben ze met vallen en opstaan geleerd. Veel bedrijven bieden hun professionals trainingen aan op het gebied van verkoop, zoals het voeren van acquisitiegesprekken, het schrijven van een winnende offerte, het benutten van LinkedIn of het schrijven van een goed blog. Heel zinvol en tegelijkertijd niet voldoende. Als de juiste omstandigheden niet aanwezig zijn, komt er weinig terecht van het benutten van al die vaardigheden. De 4 randvoorwaarden die nodig zijn voor een succesvol team zijn Focus (gaan we allemaal voor hetzelfde doel?), Faciliteiten (beschikbare middelen, zoals vaardigheden, tijd, ondersteunende systemen), Feiten (inzicht in de relatie tussen inspanning en resultaat) en Fun (motiverende spelelementen).

In de Agile Marketing aanpak nemen we deze 4 F’en mee. Lees meer over deze aanpak in mijn blog “Hoe krijg ik mijn professionals aan het bloggen”.

Vrijblijvend kennismakingsgesprek

Spreekt deze aanpak je aan, stuur mij dan een e-mail voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.


In-company workshops

Voorafgaand aan of in aanvulling op de Agile Marketing aanpak kan het goed zijn om de kennis en vaardigheden van het team op het gebied van de 5 verkoopstrategieën voor professionals te vergroten.